تاسیسات سردخانه صنعتی_هنردوست

تولید و فروش اجزای تاسیسات سردخانه صنعتی توسط هنردوست

/
تاسیسات سردخانه صنعتی به مجموعه‌ تأسیسات ساختمان ‌ها گفته می شود که برای جلوگیری از فاسد شدن محصولاتی که ممکن است فاسد شوند، ساخته شده اند.
سیکل سردخانه آمونیاکی_هنردوست

آشنایی با ویژگی های سیکل سردخانه آمونیاکی

/
سیکل سردخانه آمونیاکی، یکی از انواع سیستم های تبریدی است که مایع مبرد آن آمونیاک است. آمونیاک سمی است و در شرایط خاص قابلیت اشتعال دارد.
قطعات سردخانه صنعتی_هنردوست

تعمیر انواع قطعات سردخانه صنعتی توسط کارشناسان هنردوست

/
قطعات سردخانه صنعتی در کنار یکدیگر مجموعه ای کامل را تشکیل می دهند. هر یک از این قطعات باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا کل سیستم بهینه باشد.
اجزای سردخانه صنعتی_هنردوست

تولید و ساخت قطعات و اجزای سردخانه صنعتی

/
اجزای سردخانه صنعتی باید از کیفیت و مرغوبیت کافی برخوردار باشد. کیفیت اجزای سردخانه صنعتی در کارایی سردخانه بسیار موثر است.
نقشه سردخانه صنعتی_هنردوست

طراحی نقشه سردخانه صنعتی

/
برای طراحی و اجرای نقشه سردخانه صنعتی نیازمند یک تیم مجرب هستید تا اجزا را به صورت دقیق کنار هم بچیند تا ساختار استاندارد باشد .