گیج فشار ویکا_هنردوست

گیج فشار ابزاری جهت اندازه گیری فشار سیال است. با توجه به اهمیت اندازه گیری فشار در صنایع و پالایشگاه ها استفاده از این ابزار اهمیت دارد. این ابزار تغییرات فشار را به صورت حرکت عقربه و یا داده های دیجیتالی نمایش می دهد. البته روش های اندازه گیری فشار در مدل های مختلف این ابزار متفاوت است.