گاز R12

مشخصات و ویژگی های گاز R12

گاز R12 ترکیب پایداری دارد و در سخت ترین شرایط هم تجزیه نمی شود، اما اگر این گاز در مجاورت شعله یا سیم خیلی داغ باشد، تجزیه و به یک ترکیب سمی خطرناک تبدیل می شود؛ البته این اتفاق بسیار نادر است. دمای جوش این مبرد -21 درجه فارنهایت است و می توان آن را فشارهای بالا، متوسط و پایین به کار برد، بنابراین با سه نوع کمپرسور سازگاری دارد. با استفاده از کمپرسور چند مرحله ای و R12 می توان درجه حرارت کمتر از -110 درجه فارنهایت تولید کرد. این مبرد مانند R22 حلال در روغن است و فشار اواپراتور و کندانسور برای آن در شرایط استاندارد به ترتیب 11.8 و 93.2 است. اثر سرمایی R12 نسبت به سایر مبردها کمتر است ولی نمی تواند یک عیب برای آن محسوب شود، زیرا دبی بیشتری از دستگاه جریان می یابد و کنترل آن راحت تر است. نشت این گاز با استفاده از یک وسیله مخصوص مشخص می شود.