گاز R11

مشخصات و ویژگیهای گاز R11

گاز R11 از تری کلروفلرومتان تشکیل شده است. این مبرد بی رنگ بوی شیرین دارد. مبرد R 11 در دمای اتاق به جوش می آید. از ویژگی های بارز این گاز فریونی می توان به عدم اشتعال پذیری و انفجار آن اشاره کرد. این ویژگی سبب افزایش کاربرد این گاز فریونی شده است. به همین دلیل در اغلب صنایع از این گاز استفاده می شود. تماس مبرد R11 با پوست و چشم سبب سوختگی و کوری خواهد شد. بهتر است هنگام استفاده از این گاز از دستکش لباس ایمنی و عینک ایمنی استفاده شود. از دیگر ویژگی گازهای  R11 غیر سمی بودن آن ها است. این نوع گاز فریونی یک گاز پایدار به حساب می آید. همچنین از مبرد R11 به عنوان حلال و مبرد ثانویه استفاده می کنند. دمای جوش این گاز فریونی 23.77 و دمای ذوب آن 110.48- درجه سانتی گراد می باشد. از آنجاییکه مقدار ODP این گاز یک است، سبب تخریب لایه اوزون می شود.