گاز مبرد چیست_هنردوست

گاز مبرد از کلیدی ترین و اصلی ترین اجزای یک کمپرسور، کندانسور یا هر کندانسینگ یونیت دیگری به شمار می رود. دستگاه های انتقال حرارتی و تبرید عموما کار انتقال حرارت را با منتقل کردن انرژی به یک سیال جانبی انجام می دهند. این سیال باید ظرفیت گرمایی و خصوصیات فیزیکی بخصوصی داشته باشد تا بتوان از آن برای این کار استفاده کرد.

گاز مبرد عموما در حالت های مایع و گاز نوسان می کند تا بتواند نهایت توان پذیرش گرما را داشته باشد. به همین دلیل گاز های مبرد انتخابی از بین گاز هایی خاص هستند که این ویژگی ها را داشته باشند. گاز های مبرد در هر سیستم و هر یونیت خنک کننده یا دستگاه حرارتی ممکن است متفاوت باشند.