انواع گاز فریونی_هنردوست

گاز فریونی به عنوان ترکیب شیمیایی جهت تولید سرما در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. از این نوع گاز به عنوان مبرد در یخچال های خانگی، یخچال های صنعتی، کولرها و سیستم های تهویه هوا استفاده می شود. گاز فریون در سیستم های خنک کننده، گرما را از محیطی به محیط دیگر منتقل می کند.