انواع کپسول های مایع_هنردوست

کپسول های مایع از تجهیزات مورد استفاده جهت راه اندازی و احداث سردخانه ها هستند. وجود کپسول مایع برای انجام سیکل تبرید ضروری است. در سیستم تهویه تجهیزاتی از قبیل کمپرسور، کندانسور و اواپراتور وظیفه انتقال گرما و خنک کردن فضا را برعهده دارند. ماده مبرد موجود در کپسول مایع با تبدیل حالت مایع به گاز و سپس گاز به مایع، سبب سرد شدن فضا می شود.