کندانسور سری NUC

کندانسور سری NUC در مدل های مختلف موجود است. هر کدام از انواع کندانسورها متناسب با شرایط کاری خاصی ساخته شده اند. شما باید با توجه به شرایط کاری، فضای موجود، دمای اواپراتور و بار برودتی مدل کندانسور را انتخاب کنید.