انواع کمپرسور_هنردوست

کمپرسور

کمپرسور، نوعی دستگاه فشردۀ کنندۀ هوا جهت افزایش فشار سیالات تراکم پذیر است. خوب است بدانید نام دیگر این دستگاه، متراکم کنندۀ هوا است. در واقع این نوع ماشین مکانیکی یک وسیلۀ مخصوص جهت کاهش حجم هوا محسوب می شود. این دستگاه نقش بسیار مهم و کاربردی در رفاه زندگی بشری و گسترش صنایع مختلف دارد. به گونه ای که امروزه اصطلاح اسب بارکش صنایع را به خود اختصاص داده است.