کمپرسور دو مرحله ای بیتزر و مزایای آن_هنردوست

کمپرسور دو مرحله ای بیتزر، یکی از دستگاه های مکانیکی مناسب جهت استفاده در سیستم های برودتی است که دمای تبخیر پایینی دارند. در واقع در این نوع سیستم ها، به دلیل افزایش نسبت تراکم دمای دیسارژ کمپرسور به طور قابل توجهی افزایش می یابد، از اینرو به دنبال آن توان مصرفی کمپرسور نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین استفاده از کمپرسور دو مرحله ای، اصولی ترین راه در دماهای تبخیر پایین به شمار می آید. در حالت کلی این نوع کمپرسورها، تراکم گاز از فشار اواپراتور به فشار کندانسور طی دو مرحله انجام می دهند.