کمپرسور دورین مدل H4000CC

کمپرسور دورین مدل H4000CC

کمپرسور دورین مدل H4000CC یک قسمت مهم و اصلی سیستم تبرید تراکمی محسوب می شود. این نوع کمپرسور با انتقال انرژی به مبرد به نوعی باعث حرکت آن در داخل سیستم می شود. این نوع کمپرسور دارای کاربرد بسیار زیادی در صنایع تهویه و تبرید و سردخانه صنعتی هنردوست است.