انواع کمپرسور تسمه ای بیتزر

در کمپرسور تسمه ای بیتزر، نیروی محرکه موتور از طریق یک تسمه به کمپرسور منتقل می شود. سیستم خنک سازی این کمپرسورها به صورت آب یا هوا خنک است. در این مدل، موتور بر روی بدنه کمپرسور تعبیه نمی شود. بروز رسانی مداوم و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، طی چند دهه اخیر موفقیت این محصول را تضمین کرده است.