انواع کمپرسور اسکرال بیتزر

کمپرسور اسکرال بیتزر در دسته بندی علمی جزء کمپرسورهای جابجایی مثبت است. همچنین این نوع کمپرسور از نظر مدل جزء دوار روتور و یا اسکرول به حساب می آید. طرز کار این نوع کمپرسور به این صورت است که یک اسکرول ثابت می ماند و اسکرول دیگر در داخل آن می چرخد. در این نوع کمپرسور فرآیند تراکم انجام می شود. گاز کم فشار بعد از وارد شدن به کمپرسور بین دو اسکرول قرار می گیرد.

در اثر پیچش اسکرول گاز کم تراکم به گاز متراکم تبدیل می شود. در نهایت گاز متراکم شده از سمت دیسچارج خارج می شود. از این کمپرسور در سیستم های سرمایشی، سردخانه، انواع چیلر های مسکونی، صنعتی، انواع سیستم های تهویه مطبوع، صنایع مختلف از قبیل داروسازی، فولادسازی، تهویه مطبوع، صنایع غذایی و … استفاده می کنند.