پرشر سوئیچ آلکو هنردوست

پرشر سوئیچ آلکو سبب کنترل عملکرد فشار در سیستم های مختلف می شود. پرشر سوئیچ موقع بالا و پایین رفتن بیش از حد فشار درون سیستم مدار و کمپرسور را قطع می کند. پرشر سوئیچ موقع برگشت فشار به حالت عادی مدار را راه اندازی و کمپرسور را روشن می کند.