ویژگیهای هیتر کارتر کمپرسور_هنردوست

هیترکارتر کمپرسور در اکثر کمپرسورهای سیستم های برودتی وجود دارد. این نوع هیتر در قسمت پایینی کمپرسور یا کارتر قرار دارد. هیتر را می توان در داخل یا بیرون کمپرسور قرار داد. در برخی از سیستم ها هیتر را بیرون کمپرسور قرار می دهند. این امر مانع از بالا رفتن دمای کمپرسور می شود. از طرفی صدای تولید شده در محیط داخلی کمتر خواهد شد.