انواع مغزی کستل_هنردوست

مغزی کستل یکی از قسمت های مهم و کاربردی در شیرآلات اهرمی به شمار می آید. مغزی یک قطعه مکانیکی است که بر روی شیر با دقت خاصی نصب می شود. این قطعه جهت تبدیل قطر لوله، اتصال لوله ها و تغییر جهت لوله مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. این قطعه مکانیکی با کنترل کردن سیال به داخل شیر از چکه کردن آب جلوگیری می کند. همچنین افراد در طول روز با استفاده از این قطعه به راحتی قادرند فشار یا دمای آب را تنظیم کنند.