لوله مسی و ویژگیهای آن_هنردوست

لوله مسی به مثابه رگ های یک سیستم ترمودینامیکی و کندانسوری به شمار می رود. در سیستم های انتقال حرارت و تبریدی سیال ها و گاز مبرد درون مسیر هایی حرکت می کنند تا مدت زمان کافی را در مجاورت محیط قرار بگیرند. این لوله ها باید شکل، هندسه، ساخت و جنس خوبی داشته باشند تا این انتقال حرارت به خوبی شکل بگیرد.

لوله مسی را می توان متناسب با دستگاه و سیستم انتقال سیال انتخاب کرد. انتخاب لوله صحیح با قطر و جنس اصولی تاثیر بسیاری در حفظ راندمان دتسگاه و جلوگیری از افت و هدر رفت انرژی دارد. شما می توانید از لوله مسی برای سیستم های انتقالی مختلفی استفاده کنید که این طیف گسترده انتخاب برای بسیاری از صنایع کلیدی و حیاتی است.