انواع لوله مسی کلافی_هنردوست

لوله مسی کلافی برای سیستم های گرمایشی و لوله مبرد در سیستم های برودتی مانند یخچال و کولر استفاده می شود. لوله های مسی به تدریج جایگزین لوله های PEX در دستگاه های مرتبط با آب گرم و سرد می شوند. مس در برابر خوردگی سطح بالایی از مقاومت را ارائه می دهد اما نسبت به سایر لوله ها گرانتر است.