لرزه گیر پلکس یکی از بهترین لرزه گیر های موجود در بازار است. برند پلکس اجزا و قطعات مکانیکی و استاتیک مختلفی را تولید و طراحی می کند. برخی از محصولات برند پلکس، قطعات استاتیکی هستند که تنظیم کننده فعالیت دستگاه های صنعتی می باشند. این قطعات لرزه گیر ها، لوازم کنترل و ابزار اندازه گیری هستند که اهمیت زیادی در کارکرد واحد های صنعتی دارند.