انواع لرزه گیر نارا_هنردوست

لرزه گیر نارا برای نصب در خطوط مکش و تخلیه سیستم های تهویه مطبوع و تبرید طراحی شده است. این لرزه گیرها وظیفه دارند انتقال لرزش ناشی از کمپرسور را به لوله گذاری سیستم کاهش دهند.