سیم جوش مسی و کاربردهای آن_هنردوست

سیم جوش مسی از مواد کلیدی و اصلی در جوش و اتصالات مسی به شمار می رود. هر سیستم مکانیکی و برودتی اتصالات متعددی استفاده می شود. این اتصالات می تواند به شکل جوش یا خمش لوله ها و انتقال دهنده ها باشد. اتصالات قوی و هم جنس سیستم، یکپارچگی بی نظیری را برای سیستم ها فراهم می آورند که برای بسیاری از سیستم ها حیاتی است.

در اتصالاتی که در سیستم هایی به کار می روند که با انتقال سیال مواجه هستند، باید به نکات مختلفی توجه کرد تا از هدر رفت، نشت و بروز خطا در دستگاه جلوگیری شود. یکپارچگی در اتصالات از جمله موارد بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود. استفاده از اتصالاتی با ضخامت ها و جنس های مختلف با سیستم اصلی می تواند این یکپارچگی را تضعیف کند. به همین دلیل توصیه می شود از سیستم هایی با لوله مسی، نظیر سیستم های برودتی و صنایع حرارتی، از اتصالات مسی و سیم جوش مسی استفاده شود.