انواع سه راهی_هنردوست

سه راهی یا فیتینگ کستل نوعی اتصالات است که برای ایجاد انشعاب طراحی شده اند. این فیتینگ ها بر روی سیستم های برودتی مانند یخچال های صنعتی، تجاری و خانگی نصب می شوند، به علاوه از آن ها می توان در سیستم تهویه هوا استفاده کرد.