انواع سه راهی مسی_هنردوست

سه راهی مسی یک وسیله پرکاربرد جهت اتصال انواع لوله های مسی در مکان های مختلف به شمار می آید. با استفاده از این نوع سه راهی به راحتی می توان راستای لوله را به مسیر دلخواه تغییر داد. با استفاده از این وسیله می توان از یک مسیر دو انشعاب داشت. به نوعی می توان گفت سه راهی یک قطعه جدا نشدنی از لوله ها محسوب می شود.