سردخانه کانکسی و انواع آن_هنردوست

سردخانه کانکسی، یکی از تجهیزات برودتی پرکاربرد است. این وسیله در انواع مختلف تولید می شود. می توانید از این نوع سردخانه، برای نگهداری میوه، سبزیجات، گوشت، مرغ و … استفاده کنید.