سردخانه دو مداره چیست؟

سردخانه دو مداره به انبارهایی گفته می شود که می توانند مواد غذایی مختلفی را در دمای پایین نگهداری کنند. در این نوع سردخانه ها پس از تخلیه و تغییر دادن حالت به حالت بالای صفر یا زیر صفر، لازم است اتاق با استفاده از مواد قوی کاملاً ضدعفونی شود تا محصولات جدید بو نگیرند. جهت نگهداری بهینه محصولات لازم است، از سردخانه های مجزا استفاده شود که این امر از نظر اقتصادی برای اکثر افراد امکان پذیر نیست.

سردخانه های دو مداره، در دو نوع بالای صفر و پایین صفر وجود دارند. سردخانه دو مداره زیر صفر برای منجمد کردن مواد غذایی تهیه شده است. در این نوع سردخانه ها معمولا مواد غذایی فسادپذیر مثل گوشت، بستنی، پنیر و موارد مشابه دیگر در دمای حداکثر ۳۲ درجه زیر صفر نگهداری می شود.

مواد غذایی در سردخانه های بالای صفر معمولاً در درجه های یک تا پنج درجه سانتیگراد نگهداری می شوند. در این نوع سردخانه ها معمولاً سبزی و میوه نگهداری می شود. جهت نگهداری مواد غذایی در این نوع سردخانه ها لازم است فرآیندهای سرد کردن، درجه بندی و بسته بندی محصولات اعمال شود.