طراحی و ساخت سردخانه بالای صفر

آب کلیدی ترین ماده حیاتی است و ساختار بسیاری از مواد از جمله مواد غذایی و دارو ها به آن وابسته است. چنانچه آب یخ ببند و ساختار کریستالی یخ تشکیل شود، سلامت بسیاری از مواد به خطر می افتد. در مورد میوه جات و مواد خوراکی که در دمای بالای صفر سالم هستند، حضور کریستال های یخ و قرار دادن آن ها در دمای زیر صفر ممکن است سبب از بین رفتن سلامت و طراوت آن ها شود.

طراحی و ساخت سردخانه بالای صفر نیازمند توجه به نکات بخصوصی است تا از یخ بستن آب و افت دما به زیر صفر درجه سانتی گراد جلوگیری شود. حضور آب به صورت مایع بسیاری از تعادلات ترمودینامیکی و مهندسی تهویه مطبوع سیستم را دستخوش تغییر می کند و به همین دلیل ساخت سردخانه بالای صفر امری پیچیده و مستلزم مهندسی حرفه ای است.