سردخانه آمونیاکی

سردخانه آمونیاکی یکی از انواع سردخانه صنعتی است که در مقایسه با دیگر انواع سردخانه از مزایایی چون بازدهی بالاتر و قیمت پایین تر برخوردار است.نقشه کارکرد سردخانه آمونیاکی با پیشرفت تکنولوژی بر پایه مراحلی است که گاز آمونیاکی در سیکل تبرید طی می کند.از برد آمونیاک در طراحی سردخانه های استفاده میشود که پتانسیل بالایی برای ذخیره سازی دارند و محیط سردخانه متراژ بزرگی دارد طرز کار به این صورت است که ابتدا گاز آمونیاک به درون کمپرسورهای اینورتر مانند اسکرو یا اسکرال شارژ می شود هر سیکل با ۲ تا ۴ دستگاه کمپرسور تجهیز می شود. برای پایین آوردن دما و فشار گاز آمونیاک از کویل حرارتی یا مبدل حرارتی پوسته لوله استفاده می گردد. به طریقی که سیال مبرد از درون لوله خارج شده و بعد توسط جریان آب خنک می شود سپس در مرحله بعد سیال آمونیاکی اشباع شده از یک شیر انبساط عبور می‌کند و از آب خنک شده توسط سیال آب در اطراف کویل حرارتی برای سرمایش محیط سردخانه استفاده میشود.

تفاوت سردخانه آمونیاکی و فریونی

در سردخانه های فریونی سیکل تبرید تراکمی به گونه‌ای است که کمپرسور متراکم شده و بعد مبرد با فشار بالا و فاز گاز وارد کندانسور میشود و دمای آن کاهش پیدا می کند و از حالت گاز به مایع تبدیل می شود اما فشار ثابت است. مبرد وارد مخزن ریسیور مخزن جمع آوری مایع می شود. و در این حالت به لوله مویی می‌رسد که در اثر افت فشار شدید به حالت بخار کامل و گاز در می آید که در این شرایط اواپراتور توسط برودت ایجاد شده گرمای سالن را به خود جذب می کند و به خارج از سالن انتقال میدهد.

سیکل سردخانه آمونیاکی شبیه به کارکرد سردخانه های فریونی میباشد و دارای ادواتی مانند کمپرسور، کندانسور ، رسیور تانک، اواپراتور و عامل انبساط است. اما عضوی که نقشی متفاوت ایجاد می کند پمپ مبرد می باشد. مزیت سیستم آمونیاکی نسبت به سیستم های فریونی بازدهی بالا، قیمت پایین تر ،مناسب برای سیستمهای تبریدی با ظرفیت بالا می باشد .