انواع سایت گلاس کستل_هنردوست

سایت گلاس کستل مقدار مبرد و رطوبت درون سیستم را نشان می دهد. این دستگاه از لنز شیشه ای درون رینگ فلزی ساخته شده است. نام دیگر این قطعه شیشه رویت می باشد، زیرا جریان مایع درون سیستم برودتی را نشان می دهد. مایع مبرد شفاف و بدون حباب نشان دهنده سیستم سالم است. اما وجود حباب در داخل خط مایع نشان دهنده مشکل در سیستم می باشد. این قطعه بر روی خط مایع جهت نمایش جریان نصب می شود.