انواع زانویی کستل_هنردوست

زانویی کستل نوعی فیتینگ (اتصال) است که در تجهیزات سرمایشی کاربرد دارد. این قطعه زمانی به کار می رود که بخواهید مسیر مبرد را تغییر دهید. کستل بیش از 50 سال است که در تولید قطعات مربوط به صنایع برودتی فعالیت دارد. این تجربه گرانبها کیفیت محصولات کستل را تضمین می کند.