روغن کمپرسور سانیسو و ویژگیهای آن_هنردوست

روغن کمپرسور سانیسو از دیگر برند های روغن کمپرسور بازار است که طرفداران زیادی دارد و بسیار پرفروش است. از این روغن برای کمپرسور های مختلفی استفاده می شود تا راندمان بالای کاری و کارکرد صحیح این دستگاه ها تضمین شود.

همه کمپرسور ها صرف نظر از طراحی و مهندسی ساختی که دارند نیاز به یک روان کننده دارند. نقش این روان کننده در کار دستگاه کمپرسور بسار حیاتی است. روغن کمپرسور از  سایش و فرسودگی قطعات جلوگیری می کند. همچنین در صورت عدم وجود روغن کمپرسور، هدر رفت انرژی بسیاری برای سیستم بروز کرده و راندمان دستگاه افت شدیدی می کند.