روغن کمپرسور بیتزر و ویژگیهای آن_هنردوست

روغن کمپرسور بیتزر از جمله روغن های کمپرسور با کیفیت و درج یک موجود در بازار است. روغن کمپرسور یکی از سیالات مهم به کار رفته در سیستم های برودتی و سیستم کمپرسور است. این روغن تاثیر بسیاری در کارکرد صحیح وبهینه دستگاهی نظیر کمپرسور و البته تمام کندانسینگ یونیت و بخش حرارتی خط تولید دارد.

روغن کمپرسور با ایجاد یک لایه روغنی و تامین لزجت مورد نیاز، از ساییده نشدن دستگاه ها بر روی یکدیگر و حرکت صحیح قطعات را تضمین و از بروز اصطکاک ناخواسته جلوگیری می کند. روغن کمپرسور به این ترتیب از افت انرژی و هدر رفت آن جلوگیری می کند. استفاده از روغن موتور سالم و با کیفیت کارایی و راندمان دستگاه های حرارتی و کمپرسور را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.