این روزها بیش از پیش نیاز به انبار کردن کالاهایی داریم که ممکن است در اثر گرما و ازدیاد دما دچار فرسایش و فساد شوند!

بنابراین نیاز به سردخانه های صنعتی که محلی برای نگهداری کالاهای فاسد شدنی است نیز بیش از گذشته احساس می شود. گروه صنعتی هنردوست با تولید و اجرای انواع سردخانه های صنعتی و سایر تجهیزات برودتی در خدمت رسانی به مردم عزیز پیش قدم می باشد.