تونل انجماد هنردوست

تونل انجماد

تونل انجماد، قادر است در مدت زمان بسیار کوتاهی مقادیر زیادی از محصولات را به بهترین شکل منجمد کند. این نوع تونل، یک وسیلۀ مناسب و پرکاربرد مانند سردخانه صنعتی برای شرکت ها و صنایعی است که می خواهند به صورت منظم مقادیر بسیار زیادی از موجودی خود را منجمد کنند. به نوعی می توان گفت این تونل بهترین گزینه جهت نگهداری اصولی محصولات و مواد غذایی در دمای بسیار پایین محسوب می شود.