انواع ترمومتر و ترانسمیتر دما_هنردوست

ترمومتر و ترانسمیتر دما ابزارهای اندازه گیری دما هستند. با توجه به اهمیت دما در انجام پذیر بودن فرآیندهای صنعتی استفاده از ترمومتر و ترانسمیتر بسیار اهمیت دارد. این ابزارها به روش های مختلفی دما را اندازه می گیرند. روش های اندازه گیری دما به دو صورت (تماسی و غیر تماسی) انجام می شوند. در روش تماسی از سنسور استفاده می کنند. در روش غیرتماسی دما براساس میزان فرو سرخ ساطع شده از جسم هدف اندازه گیری می شود.