ترموستات الکترومکانیکی پن سری 28

ترموستات الکترومکانیکی نوعی کنترل کننده الکتریکی و مکانیکی اتوماتیک برای تنظیم دما است. این محصول به دستگاه های گرم و سرد وصل می شود تا فضا را در دمایی که تنظیم شده است ثابت نگه دارد. این نوع ترموستات با استفاده از یک رابط مکانیکی به میکروسوئیچ فرمان حسگر حرارتی را می دهد که باعث می شود

مدار قطع و وصل شود. در این محصول دو نوع حسگر دما وجود دارد که یک نوع آن بر اساس اصل انبساط مایع و نوع دیگر توسط انبساط فلز عمل می کند. اگر کار و حرفه شما با انواع ترموستات ها مرتبط باشد، قطعا با ترموستات الکترومکانیکی پن سری 28 برخورد خواهید داشت.