انواع بوشن مسی_هنردوست

بوشن مسی یکی از اتصالات مسی است که در لوله کشی و تاسیسات به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. به نوعی می توان گفت این قطعه نوعی حلقه واصل بین دو لوله است. این نوع قطعه معمولا به شکل استوانه بوده و در دو طرف از قسمت داخل رزوه شده است. بهتر است بدانید استفاده از این قطعه باعث افزایش یا کاهش قطر لوله ها می شود. از آنجا که بوشن در رده اتصالات رزوه دار قرار دارد، جهت اتصال لوله های غیر هم سایز و هم سایز مورد استفاده قرار می گیرد.