فروش قطعات سردخانه صنعتی، هنردوست

قطعات سردخانه صنعتی

بدنه تمامی سردخانه های صنعتی از چند قطعه اصلی تشکیل شده است. ممکن است برخی سردخانه ها آپشن های اضافی داشته باشند، اما در نهایت همه آن ها از چند جزء اصلی تشکیل شده اند. اجزای اصلی یک سردخانه شامل کمپرسور، اواپراتور، شیر انبساط، تابلو برق، کندانسور، فن، فیلتر درایر (رطوبت گیر)، مخزن (رسیور)، کنترل کننده فشار و شیر دستی است. هر یک از قطعات سردخانه صنعتی به منظور خاصی به کار می روند. به عنوان مثال وظیفه کمپرسور چرخش و متراکم کردن گاز مبرد است، فن برای ایجاد جریان هوا به کار می رود، فیلتر درایر رطوبت محیط را می گیرد، کندانسور گاز مبرد را به مایع تبدیل می کند و رسیور مایع مبرد را در خود جای می دهد.