سیکل سردخانه آمونیاکی هنردوست

سیکل سردخانه آمونیاکی

همانطور که از نام سردخانه آمونیاکی پیداست، در این سیستم از آمونیاک به عنوان مایع مبرد استفاده می شود. آمونیاک بالاترین اثر تبرید را نسبت به مبردهای دیگر دارد. از آنجا که حجم این مایع در حالت بخار کم است، می توان ظرفیت سرمایی زیادی با تغییر مکان نسبتا کم پیستون کمپرسور تولید کرد. سیستم هایی که با سیکل سردخانه آمونیاکی کار می کنند، مانند سایرین دارای کمپرسور، اواپراتور، کندانسور، اکسپنشن ولو، سپراتور (جداکننده بخار و مایع)، فن، مخزن مبرد و… هستند. آمونیاک در روغن حل نمی شود و روغن کمپرسور را رقیق نمی کند، با این حال در این نوع سیستم ها از یک مخزن روغن گیر، برای جداسازی روغن، در قسمت زیرین سپراتور استفاده می شود. روغن نسبت به آمونیاک سنگین تر است، از این رو هنگام عبور از سپراتور در کف قرار می گیرد و وارد مخزن روغن گیر می شود. این سیستم ها مجهز به یک پمپ هستند که به آن پمپ آمونیاک گفته می شود، وظیفه این پمپ، انتقال مایع مبرد به اواپراتور است. آمونیاک می تواند بر فلزاتی همچون مس و برنج خوردگی ایجاد کند، به همین علت در سیستم های تبرید آمونیاک نباید از این نوع فلزات استفاده کرد.