تولید اجزای سردخانه صنعتی

تامین تمامی اجزای سردخانه صنعتی توسط هنر دوست

سردخانه صنعتی مکانی مناسب جهت نگهداری محصولاتی است که در مجاورت گرما خراب می شوند. این محصولات شامل محصولات غذایی، صنایع دارویی، گوشت حیوانات، محصولات کشاورزی و … می باشند. مجموعه هنردوست با تامین تمامی قطعات اجزای سردخانه توانسته است نیاز مشتریان را برطرف کند. شما می توانید تمامی قطعات را با کیفیت بالا از مجموعه هنر دوست تهیه کنید. یکی از اجزای سردخانه صنعتی کمپرسور است. کمپرسور وظیفه گردش مبرد را بر عهده دارد. به عبارت دیگر کمپرسور گاز را متراکم می کند. کندانسور وظیفه خنک کردن گاز گرم شده ناشی از فعالیت کمپرسور را بر عهده دارد. از دیگر تجهیزات سردخانه صنعتی موتور است. موتور سردخانه برقی می باشد. موتور سردخانه وظیفه تامین انرژی و تحریک کمپرسور را بر عهده دارد. از دیگر اجزای سردخانه صنعتی اوپراتور است. اوپراتور وظیفه خنک کنندگی اتاقک های سردخانه را بر عهده دارد. شیرآلات سردخانه صنعتی گازهای موجود در سردخانه را به قسمت های مختلف انتقال می دهند.