اویل سپراتور کستل یکی از اجزای سیستم های برودتی است. این بخش از سیستم های برودتی در قالب یک صفحه فلزی ساخته می شود. اویل سپراتور از سه بخش اصلی بدنه، صفحه فلزی و شناور کننده ساخته شده است. معنی فارسی اویل سپراتور، جدا کننده روغن می باشد.