اواپراتور آرشه_هنردوست

اواپراتور آرشه یکی از تجهیزات مهم تهویه مطبوع و سیستم های سردخانه ای به شمار می آید. اواپراتور جهت تبادل حرارت در چرخه تبرید به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه این سیستم  سرد کردن آب و تولید سرمایش است. در اواپراتور گاز مبرد در دمایی پایین تر از دمای محیط می جوشد و گرمای محیط و مواد را جذب و آن ها را سرد می کند. در واقع این سیستم یکسری مایع مبرد مانند گاز فریون را در لوله ها جاری می کند و هوا را با استفاده از فن به جریان می اندازد. این نحوه عملکرد سیستم باعث جذب گرمای محیط اطراف شده و درجه حرارت را به طور قابل توجهی پایین می آورد.