آیس بانک و انواع آن_هنردوست

آیس بانک، یکی از طراحی های نوین صنعتی به منظور صرفه جویی در میزان مصرف برق محسوب می شود. در واقع این سیستم، در کنار چیلرها و سیستم های مبرد مورد استفاده قرار می گیرد. به نوعی می توان گفت این سیستم یک گزینۀ بسیار مناسب و نسبتاً ارزان قیمت در سیستم های صنعتی، برودتی و تهویۀ مطبوع برای ذخیرۀ انرژی به شمار می آید.